Just another WordPress.com site

ลูกขนไก่

 ลูกขนไก่  จัดเป็นอุปกรณ์การเล่นแบดมินตันที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งสำหรับผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมหรือการแข่งขัน  เพราะหากนำลูกขนไก่ที่ด้อยคุณภาพมาใช้ในการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน อาจเป็นผลให้การฝึกซ้อมหรือการแข่งขันไมประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เพราะลูกขนไก่เป็นตัวแปรที่สำคัญที่สามารถทำให้ผลการแข่งขันของนักกีฬาผิดพลาดและเปลี่ยนแปลงอย่างมาก  ปัจจุบันลูกขนไก่แบ่งตามลักษณะได้  2  แบบ ดังนี้
1  ชนิดที่มีปลายมน  เป็นลูกขนไก่ที่มีวิถีวิ่งปกติมีความเร็วอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างเร็ว ผู้เล่นส่วนใหญ่จึงมักหักปลายขนไก่เพื่อให้ลูกมีความเร็วน้อยลง ลูกที่ได้มาตรฐานจะมีวิถีวิ่งตรง ๆ จะไม่หมุน แต่ถ้าเป็นลูกที่ไม่ได้มาตรฐานจะมีอาการแกว่งหรือส่ายขณะวิ่ง สำหรับน้ำหนักของลูกขนไก่จะเปราะหักง่ายไม่เหมาะสำหรับการแข่งขัน แต่ใช้สำหรับการฝึก  และนำมาเล่นสังสรรค์ เพื่อการออกกำลังกายได้มีราคาไม่สูงนัก
2 ชนิดปลายแหลม  เป็นลูกขนไก่ที่มีวิถีวิ่งหมุนจึงมีความเร็วช้ากว่าแบบแรก ลูกที่ได้มาตรฐานสำหรับลูกขนไก่แบบนี้จะมีวิถีหมุนรอบตัวแต่แนวทางวิ่งตรง  ถ้าลูกที่ไม่ได้มาตรฐานจะวิ่งหมุนส่ายวิ่งเลี้ยวไปมาไม่ค่อยตรง  สำหรับน้ำหนักของลูกจะมีปรากฏไว้ที่ข้างกล่องตามน้ำหนักให้เลือกใช้ลูกขนไก่แบบนี้มีการผลิตมาตรฐานและจะมีก้านขนที่ใหญ่แข็งแรงทนทาน  ไม่ค่อยหักแม้จะใช้งานหนัก  หลังจากใช้ในการแข่งขันแล้วผู้ฝึกสอนหรือนักกีฬามักเก็บรวบรวมสำหรับการใช้ฝึกซ้อมได้เนื่องจากน้ำหนักและวิถีของลูกยังดีอยู่  และเป็นธรรมดาที่ลูกแบบนี้ย่อมมีราคาสูงแต่ก็คุ้มเพราะใช้ได้นานกว่าแบบแรก

speed ลูกในปัจจุบันจะอยู่ที่ 75 เพราะเป็นความเร็วที่ไม่เร็วและช้าจนเกินไป ในการแข่งขันทั่วไปจะใช้ speed ลูกที่ประมาณนี้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: