Just another WordPress.com site

การตีลูกโด่ง

วิธีการตีลูกโด่ง    เมื่อลูกขนไก่เคลื่อนที่มาในระดับสูงทางด้านขวาและทางด้านซ้าย ได้แบ่งวิธีตีลูกออกเป็น 2  แบบ  คือ
  1.  ตีแบบหน้ามือเหนือศีรษะ  การตีลักษณะนี้ใช้เมื่อลูกลอยอยู่เหนือศีรษะทางด้านหน้ามือ  ปกติใช้เล่นเมื่ออยู่หลังสนาม และผู้เล่นตั้งใจที่จะให้ลูกโด่งขึ้นเป็นมุมสูงตกลงบริเวณหลังสนามคู่ต่อสู้
   –  ท่าเตรียม  ยืนในลักษณะเตรียมพร้อม  หัวไม้แร็กเกตตั้งขึ้น บิดลำตัวมาทางขวาและก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า  1  ก้าว  เพื่อให้ด้านซ้ายของลำตัวชี้ตรงไปยังตาข่าย  น้ำหนักตัวตกลงบนเท้าขวาขณะที่บิดลำตัวยกไม้แร็กเกตขึ้นผ่านหน้าและให้ห้อยตกลงทางด้านหลังไหล่ขวา งอข้อศอกและห้อยข้อมือลง  ข้อมือหักไปทางด้านหลัง  แขนซ้ายยกขึ้นเพื่อช่วยในการทรงตัว
   –  การตีลูก  ขณะที่ลูกขนไก่ลอยมาในตำแหน่งที่ต้องการ  ยืดตัวขึ้นเพื่อให้จังหวะที่ไม้แร็กเกตกระทบลูกนั้นเป็นตำแหน่งที่สูงสุดเหนือศีรษะ  ยกข้อมือขึ้นข้างบนขณะที่หัวไม้แร็กเกตยังอยู่ในลักษณะที่ห้อยต่ำอยู่อย่างเดิม  ถ่ายน้ำหนักตัวมาอยู่เท้าหน้า  ขณะที่แขนเหยียดตรงขึ้น  ก่อนที่ไม้แร็กเกตจะกระทบลูก  ข้อมือเหยียดตรงเหวี่ยงหัวไม้แร็กเกตไปข้างหน้าด้วยความเร็วเต็มที่ เพื่อตีลูกขนไก่ให้เคลื่อนที่ไป  เมื่อตีไปแล้วหัวไม้แร็กเกตเคลื่อนที่ตามไปข้างหน้าและเหวี่ยงลงข้างลำตัว  น้ำหนักตัวจะอยู่เท้าหน้า  เมื่อแขนเหวี่ยงตามจนหมดระยะทางแล้วกลับมาอยู่ในลักษณะเตรียมพร้อมใหม่

หลักสำคัญในการตี
– ยืนหันข้างให้กับแนวลูกขนไก่ลอยมา
– ขณะเตรียมตัวตี น้ำหนักตัวจะตกบนเท้าหลัง  ไม้แร็กเกตถือห้อยตกลงด้านหลังศีรษะ หักข้อมือไปด้านหลัง
– ยืดตัวขึ้นเต็มที่  เปลี่ยนน้ำหนักตัวไปเท้าหน้า และให้เท้าทั้งสองอยู่ติดพื้นตลอดเวลา

 2. ตีแบบหลังมือเหนือศีรษะ  การตีลักษณะนี้ใช้ตีลูกขนไก่ในระดับสูง จากหลังสนามทางด้าน  ข้าง ด้านหลังมือ  จุดประสงค์ของการตีลูกนี้ก็เพื่อให้โด่งไปทางด้านหลังสนามตรงกันข้าม ใช้ลูกนี้ทั้งในขณะรับโดยปรับมุมกระทบของไม้แร็กเกต
– การตี  ยืนในท่าเตรียมพร้อม ถอยเท้าซ้ายลงมา 1 ก้าว  บิดลำตัวมาทางซ้ายจนกระทั่งหันหลังให้ตาข่าย  แขนที่ถือไม้แร็กเกตงอศอกชี้ตั้งขึ้นพุ่งไปยังจุดกระทบลูกของไม้แร็กเกตที่อยู่เหนือไหล่ขวาขึ้นไป  จังหวะที่ตีนั้นเท้าขวาจะอยู่หน้าเท้าซ้าย  เหวี่ยงแขนตั้งขึ้นศอกชี้ตรงไปยังจุดที่จะตีแล้วเหยียดส่วนบนให้ตั้งตรง  ทำให้หัวไม้แร็กเกตเคลื่อนที่ไปตีลูกขนไก่ด้วยความเร็วและหนักหน่วง แรงทั้งหมดที่ได้จะไปรวมที่จุดกระทบหลัง  จากที่ไม้แร็กเกตกระทบลูกขนไก่แล้วให้เหวี่ยงแขนไปตามธรรมชาติ แล้วกลับมาอยู่ในท่าเตรียมพร้อม

ท่าอาจจะแข็งไปซักนิด เพราะ ไม่ได้ถ่ายตอนกำลังตี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: